Després que l´Estat tanqués les 6 plantes de tractament de Purins a Catalunya torna la pudor i la degradació del medi ambient

Vierten purines ante la Subdelegación del Gobierno de Lleida

Després  que l´Estat  tanqués les 6 plantes de tractament de Purins a Catalunya torna  la pudor  i la degradació del medi ambient

Abocaments il·legals

Purins, situació límit

La clausura de les plantes de tractament de purins ha incrementat la contaminació amb 675.000 metres cúbics més de dejeccions porcines a Catalunya

El delicat equilibri entre cabanya porcina i sostenibilitat ambiental cada cop és més fràgil. La situació s’ha agreujat especialment després que una ordre ministerial del juny de 2014 provoqués el tancament de les plantes de tractament de purins, i també amb l’aparició de macrogranges que multipliquen la població porcina en algunes zones de Catalunya. Algunes d’aquestes macrogranges, com les que Casa Tarradellas ha instal·lat al Lluçanès i a la Noguera, s’ubiquen en zones que la Generalitat ha declarat com a vulnerables per l’excés de nitrats. Precisament a Balaguer i comarca, per exemple, hi viuen prop de 40.000 habitants, però la zona té una cabanya porcina de més de 900.000 porcs. Quins mecanismes permeten garantir que tots els purins són gestionats correctament i no acaben en abocaments incontrolats?

A  Catalunya hi ha més de 6,5 milions de porcs, gairebé tants com habitants, distribuïts principalment entre Osona i Ponent, i connectats a través de l’Eix Transversal (o eix dels porcs, com es coneix des del sector ramader). La complexa gestió de les seves dejeccions va empènyer la Generalitat a delimitar les anomenades zones vulnerables: 12 zones del territori que, a causa de la sobrefertilització procedent de fonts ramaderes i agràries, tenen les aigües contaminades per nitrats. Tot i això, encara es permet créixer en aquests espais, sempre que tot quedi recollit en els plans de dejeccions, que indiquen on i com es gestionaran els purins. El sector porcí coincideix que aquests purins —la mescla d’excrements i d’orina del bestiar porcí amb l’aigua de la neteja de les corts— es poden usar com a fertilitzant per a la terra, però en zones on la densitat de porcs és molt alta no hi ha prou terres on abocar-los. Tanmateix, això no és cap obstacle perquè algunes macrogranges hagin aterrat en zones ja prou saturades de dejeccions.
A Sant Martí d’Albars (zona vulnerable del Lluçanès), s’hi ha instal·lat una macrogranja de Casa Tarradellas. Enmig d’una parcel·la boscosa, Tarradellas s’ha apropiat el que abans era una petita explotació familiar amb la intenció d’ampliar-la a uns 2.000 porcs, repartits en set naus (i dues més en procés). És una tendència a la zona: grans empreses del sector adquireixen petites explotacions ramaderes controlades per nuclis familiars i les transformen en explotacions intensives. Malgrat les dificultats en la gestió de purins en les zones vulnerables, aquestes granges es consoliden i, fins i tot, creixen.

El 50% de les fonts d’osona i del lluçanès analitzades pel Grup de Defensa del Ter (GDT) estan contaminades per nitrats

Trobem un cas semblant al Bosc del Siscar, a Oliola (Noguera). En una de les anomenades zones d’especial protecció per a les aus (Bellmunt-Almenara), i dins també d’una zona vulnerable, l’empresa Ros Roca ha llogat uns terrenys a Casa Tarradellas perquè hi pugui instal·lar un dels complexos de granges amb més capacitat de tot Catalunya (uns 21.000 porcs). Com que la normativa no preveu que es pugui instal·lar una única granja amb una cabanya de porcs tan extensa, els han dividit en tres nuclis en comptes de concentrar-los en un de sol, separats suficientment per ser considerats diferents. Amb aquesta picaresca, la limitació màxima per granja (que voreja els 10.000 porcs) queda resolta. El resultat: tres granges de 24 naus industrials enmig d’una zona protegida, i les dejeccions de 21.000 porcs a gestionar.
D’ençà de l’ordre ministerial del juny del 2014, que ha provocat el tancament de les plantes de cogeneració d’energia elèctrica a partir dels purins, la situació s’ha agreujat. Casos com el d’Oliola i el de Sant Martí d’Albars plantegen situacions més complexes sense plantes que puguin tractar aquest excedent. En el moment de tancar aquest anuari, l’Administració no havia fet públic encara cap estudi científic que quantifiqués aquest augment de contaminació dels últims mesos. El Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat estima, però, en el seu Pla estratègic de la fertilització agrària, que les sis plantes que hi havia a Catalunya en funcionament tenien una capacitat per tractar 675.000 m³
anuals. La situació, doncs, és límit: què succeeix amb les 3.037 tones de nitrogen que, segons l’Administració, provoquen aquests residus no tractats? I com repercuteix això en el medi ambient?

Les sis plantes de tractament de purins de Catalunya permetien tractar-ne 675,000 metres cúbics, que ara s’han de repartir pel territori

Condemna per abocaments il·legals
La problemàtica, malgrat que s’ha agreujat, ja ve de lluny. Al mes de novembre del 2014, el Jutjat Penal núm. 1 de Manresa va condemnar Josep Ramisa, un empresari ramader del món porcí, a cinc mesos de presó per un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient comès per negligència greu l’any 2010. La negligència va comportar l’abocament d’entre 450.000 i 675.000 litres de purins en un torrent d’Oristà (Lluçanès). Malgrat que la condemna incorporava la presó, tot plegat es va concloure amb una multa final de 4.800 euros.
El Grup de Defensa del Ter (GDT), entitat ecologista que fa anys que es preocupa per la contaminació dels aqüífers i de les rieres de la comarca d’Osona, analitza periòdicament la qualitat de l’aigua de les fonts de la zona. De les 151 que s’han analitzat aquest 2015 (repartides per Osona i pel Lluçanès), n’hi ha 76 que superen el llindar de potabilitat exigit (50 mg/l). Algunes fins i tot arriben als 456 mg/l, nou vegades per sobre del permès. La mitjana total de contaminació respecte a l’any anterior ha augmentat de 64 mg/l a 78,7 mg/l, i el percentatge de fonts que superen els 50 mg/l de nitrats ha passat del 43% al 50,3%. On va a parar el purí, doncs?
“El destí prioritari del purí ha de ser adobar els camps”, diuen des de Porcat, la patronal del sector porcí a Catalunya. I bona part del sector hi coincideix. Ara bé, l’enquesta Pràctiques de fertilització a Catalunya de l’any 2010 assenyalava que el 52,7% dels agricultors no havien fet mai cap anàlisi de sòl o no sabien quin any l’havien feta. Per tant, l’abocament de fertilitzants es fa sovint a partir de l’experiència i no a través de procediments professionals.
Des de l’Administració s’estan buscant solucions a tota la problemàtica. D’algun temps ençà, ja treballen amb tres propostes concretes per intentar redreçar la situació: alimentar els porcs amb un pinso que generi menys nitrogen (35%-40% menys), separar la part líquida de la sòlida i treballar mitjançant plans agrupats. Miquel Molins i Joan Gòdia (director i sotsdirector, respectivament, de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia) assenyalen que la feina ha de començar a la mateixa granja, fent “tractaments en origen”.

Eudald sentmartí, petit ramader, sobre els abocaments de purins: “no posaria la mà al foc per dir que la gent ho fa correctament”

Si bé el tancament de les plantes (que tan sols tractaven el 7% del total del purí generat) obliga a modificar els plans de dejeccions d’aquelles granges que el portaven a tractar, n’hi ha que no justifiquen encara què fan amb aquell excedent que depuraven. Com a conseqüència, 14 explotacions ramaderes d’Osona s’han vist obligades a reduir la seva cabanya porcina per adequar el nombre d’animals a la quantitat de purí que poden gestionar en funció de les terres on abocar-los. Tot i això, quins mecanismes té la Generalitat per garantir que els purins no s’aboquen indiscriminadament als camps?
L’Administració, d’una banda, està tramitant un avantprojecte de llei al Parlament per “sancionar els que ho fan malament amb unes sancions actualitzades i ajustades al mal que fan”, explica Molins. A més, el trasllat de purins a distàncies superiors a 10 km serà controlat a través de GPS. Admeten que el model de control “s’ha esgotat, tant per a l’Administració com per al sector”, motiu pel qual els mecanismes de seguiment s’han de regenerar: anàlisis de sòl anuals, limitació del creixement en zones de gran cabanya porcina… “Qui vulgui créixer en una zona d’alta densitat ramadera necessitarà fer-ho d’acord amb els tractaments”; és a dir, tractant el nitrogen a la mateixa granja.

La crisi ha fet que moltes d’aquestes finques familiars s’hagin hagut de vendre i que les grans empreses les hagin pogut adquirir. “Si tu exigeixes unes certes condicions de benestar animal, tot això no deixen de ser inversions en una granja. La gran empresa té més capacitat d’inversió. El petit ramader, no. Molts han hagut de plegar”, confessa Ignasi Parés, de Porcat. El pes, doncs, de les grans empreses del sector carni a Catalunya és importantíssim i influent a l’hora de buscar granges on créixer i terres on abocar purins. “La superfície agrària útil que hi ha a Osona és la que és”, i aquestes grans empreses “són competidores bastant ferotges, o molt potents a l’hora de poder buscar terra”, explica Eudald Sentmartí, un petit ramader d’Osona i president de l’Associació d’Usuaris de les Plantes de Tractament de Purins de Santa Maria de Corcó i les Masies
de Voltregà. Potser per això admet que, malgrat que la intenció sempre és abocar els purins com correspon, “no posaria la mà al foc per dir que la gent ho fa correctament”. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, hi coincideix. Creu, a més, que s’han fet “ampliacions desmesurades” de granges, i normalment les han fet les empreses que “tenen capacitat” per fer-ho.

Una condemna per abocar il·legalment 675.000 litres de purins es va acabar resolent amb una multa de 4.800 €

La sostenibilitat del model és un debat viu. Des del GDT adverteixen que “hi ha un perill de bombolla del porc, de gegant amb peus de fang. Si t’especialitzes a produir en quantitat i a baix cost, sempre trobaràs algú que estigui disposat a fer-ho més barat que tu a la llarga”. Aposten per una reconversió del sector basada en la proximitat, l’equilibri i la qualitat, i adverteixen que, “si no es canvia el model, continuaran les agressions contra aquest medi”. Unió de Pagesos defensa un canvi en la gestió de les granges i de les dejeccions per garantir la traçabilitat en totes les parts de la cadena. “Tothom ha de fer les coses ben fetes”, assenyala Saltiveri. Porcat destaca que caldrà buscar alternatives. “La gestió mediambiental no és un plus: és un requisit indispensable en el sector porcí”, conclouen.
Des de la perspectiva de l’Administració, el sector pivota sobre tres eixos: el sanitari, el del benestar animal i el mediambiental, però admeten que la gestió de les dejeccions s’ha de millorar. Finalment, Sentmartí es pregunta si realment s’ha reflexionat sobre cap a on es volia anar: “Com a sector, hem sigut poc valents, o poc atrevits, o hem tingut les idees poc clares per definir quin era el model que volíem”.
Sigui com vulgui, més enllà de la decisió sobre quin model porcí caldria aplicar, hi ha una realitat que no pot esperar: 6,5 milions de porcs per gestionar i al voltant de 15 milions de metres cúbics de purí a repartir.

Purins, situació límit

La clausura de les plantes de tractament de purins ha incrementat la contaminació amb 675.000 metres cúbics més de dejeccions porcines a Catalunya

El delicat equilibri entre cabanya porcina i sostenibilitat ambiental cada cop és més fràgil. La situació s’ha agreujat especialment després que una ordre ministerial del juny de 2014 provoqués el tancament de les plantes de tractament de purins, i també amb l’aparició de macrogranges que multipliquen la població porcina en algunes zones de Catalunya. Algunes d’aquestes macrogranges, com les que Casa Tarradellas ha instal·lat al Lluçanès i a la Noguera, s’ubiquen en zones que la Generalitat ha declarat com a vulnerables per l’excés de nitrats. Precisament a Balaguer i comarca, per exemple, hi viuen prop de 40.000 habitants, però la zona té una cabanya porcina de més de 900.000 porcs. Quins mecanismes permeten garantir que tots els purins són gestionats correctament i no acaben en abocaments incontrolats?

A  Catalunya hi ha més de 6,5 milions de porcs, gairebé tants com habitants, distribuïts principalment entre Osona i Ponent, i connectats a través de l’Eix Transversal (o eix dels porcs, com es coneix des del sector ramader). La complexa gestió de les seves dejeccions va empènyer la Generalitat a delimitar les anomenades zones vulnerables: 12 zones del territori que, a causa de la sobrefertilització procedent de fonts ramaderes i agràries, tenen les aigües contaminades per nitrats. Tot i això, encara es permet créixer en aquests espais, sempre que tot quedi recollit en els plans de dejeccions, que indiquen on i com es gestionaran els purins. El sector porcí coincideix que aquests purins —la mescla d’excrements i d’orina del bestiar porcí amb l’aigua de la neteja de les corts— es poden usar com a fertilitzant per a la terra, però en zones on la densitat de porcs és molt alta no hi ha prou terres on abocar-los. Tanmateix, això no és cap obstacle perquè algunes macrogranges hagin aterrat en zones ja prou saturades de dejeccions.
A Sant Martí d’Albars (zona vulnerable del Lluçanès), s’hi ha instal·lat una macrogranja de Casa Tarradellas. Enmig d’una parcel·la boscosa, Tarradellas s’ha apropiat el que abans era una petita explotació familiar amb la intenció d’ampliar-la a uns 2.000 porcs, repartits en set naus (i dues més en procés). És una tendència a la zona: grans empreses del sector adquireixen petites explotacions ramaderes controlades per nuclis familiars i les transformen en explotacions intensives. Malgrat les dificultats en la gestió de purins en les zones vulnerables, aquestes granges es consoliden i, fins i tot, creixen.

El 50% de les fonts d’osona i del lluçanès analitzades pel Grup de Defensa del Ter (GDT) estan contaminades per nitrats

Trobem un cas semblant al Bosc del Siscar, a Oliola (Noguera). En una de les anomenades zones d’especial protecció per a les aus (Bellmunt-Almenara), i dins també d’una zona vulnerable, l’empresa Ros Roca ha llogat uns terrenys a Casa Tarradellas perquè hi pugui instal·lar un dels complexos de granges amb més capacitat de tot Catalunya (uns 21.000 porcs). Com que la normativa no preveu que es pugui instal·lar una única granja amb una cabanya de porcs tan extensa, els han dividit en tres nuclis en comptes de concentrar-los en un de sol, separats suficientment per ser considerats diferents. Amb aquesta picaresca, la limitació màxima per granja (que voreja els 10.000 porcs) queda resolta. El resultat: tres granges de 24 naus industrials enmig d’una zona protegida, i les dejeccions de 21.000 porcs a gestionar.
D’ençà de l’ordre ministerial del juny del 2014, que ha provocat el tancament de les plantes de cogeneració d’energia elèctrica a partir dels purins, la situació s’ha agreujat. Casos com el d’Oliola i el de Sant Martí d’Albars plantegen situacions més complexes sense plantes que puguin tractar aquest excedent. En el moment de tancar aquest anuari, l’Administració no havia fet públic encara cap estudi científic que quantifiqués aquest augment de contaminació dels últims mesos. El Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat estima, però, en el seu Pla estratègic de la fertilització agrària, que les sis plantes que hi havia a Catalunya en funcionament tenien una capacitat per tractar 675.000 m³
anuals. La situació, doncs, és límit: què succeeix amb les 3.037 tones de nitrogen que, segons l’Administració, provoquen aquests residus no tractats? I com repercuteix això en el medi ambient?

Les sis plantes de tractament de purins de Catalunya permetien tractar-ne 675,000 metres cúbics, que ara s’han de repartir pel territori

Condemna per abocaments il·legals
La problemàtica, malgrat que s’ha agreujat, ja ve de lluny. Al mes de novembre del 2014, el Jutjat Penal núm. 1 de Manresa va condemnar Josep Ramisa, un empresari ramader del món porcí, a cinc mesos de presó per un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient comès per negligència greu l’any 2010. La negligència va comportar l’abocament d’entre 450.000 i 675.000 litres de purins en un torrent d’Oristà (Lluçanès). Malgrat que la condemna incorporava la presó, tot plegat es va concloure amb una multa final de 4.800 euros.
El Grup de Defensa del Ter (GDT), entitat ecologista que fa anys que es preocupa per la contaminació dels aqüífers i de les rieres de la comarca d’Osona, analitza periòdicament la qualitat de l’aigua de les fonts de la zona. De les 151 que s’han analitzat aquest 2015 (repartides per Osona i pel Lluçanès), n’hi ha 76 que superen el llindar de potabilitat exigit (50 mg/l). Algunes fins i tot arriben als 456 mg/l, nou vegades per sobre del permès. La mitjana total de contaminació respecte a l’any anterior ha augmentat de 64 mg/l a 78,7 mg/l, i el percentatge de fonts que superen els 50 mg/l de nitrats ha passat del 43% al 50,3%. On va a parar el purí, doncs?
“El destí prioritari del purí ha de ser adobar els camps”, diuen des de Porcat, la patronal del sector porcí a Catalunya. I bona part del sector hi coincideix. Ara bé, l’enquesta Pràctiques de fertilització a Catalunya de l’any 2010 assenyalava que el 52,7% dels agricultors no havien fet mai cap anàlisi de sòl o no sabien quin any l’havien feta. Per tant, l’abocament de fertilitzants es fa sovint a partir de l’experiència i no a través de procediments professionals.
Des de l’Administració s’estan buscant solucions a tota la problemàtica. D’algun temps ençà, ja treballen amb tres propostes concretes per intentar redreçar la situació: alimentar els porcs amb un pinso que generi menys nitrogen (35%-40% menys), separar la part líquida de la sòlida i treballar mitjançant plans agrupats. Miquel Molins i Joan Gòdia (director i sotsdirector, respectivament, de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia) assenyalen que la feina ha de començar a la mateixa granja, fent “tractaments en origen”.

Eudald sentmartí, petit ramader, sobre els abocaments de purins: “no posaria la mà al foc per dir que la gent ho fa correctament”

Si bé el tancament de les plantes (que tan sols tractaven el 7% del total del purí generat) obliga a modificar els plans de dejeccions d’aquelles granges que el portaven a tractar, n’hi ha que no justifiquen encara què fan amb aquell excedent que depuraven. Com a conseqüència, 14 explotacions ramaderes d’Osona s’han vist obligades a reduir la seva cabanya porcina per adequar el nombre d’animals a la quantitat de purí que poden gestionar en funció de les terres on abocar-los. Tot i això, quins mecanismes té la Generalitat per garantir que els purins no s’aboquen indiscriminadament als camps?
L’Administració, d’una banda, està tramitant un avantprojecte de llei al Parlament per “sancionar els que ho fan malament amb unes sancions actualitzades i ajustades al mal que fan”, explica Molins. A més, el trasllat de purins a distàncies superiors a 10 km serà controlat a través de GPS. Admeten que el model de control “s’ha esgotat, tant per a l’Administració com per al sector”, motiu pel qual els mecanismes de seguiment s’han de regenerar: anàlisis de sòl anuals, limitació del creixement en zones de gran cabanya porcina… “Qui vulgui créixer en una zona d’alta densitat ramadera necessitarà fer-ho d’acord amb els tractaments”; és a dir, tractant el nitrogen a la mateixa granja.

La crisi ha fet que moltes d’aquestes finques familiars s’hagin hagut de vendre i que les grans empreses les hagin pogut adquirir. “Si tu exigeixes unes certes condicions de benestar animal, tot això no deixen de ser inversions en una granja. La gran empresa té més capacitat d’inversió. El petit ramader, no. Molts han hagut de plegar”, confessa Ignasi Parés, de Porcat. El pes, doncs, de les grans empreses del sector carni a Catalunya és importantíssim i influent a l’hora de buscar granges on créixer i terres on abocar purins. “La superfície agrària útil que hi ha a Osona és la que és”, i aquestes grans empreses “són competidores bastant ferotges, o molt potents a l’hora de poder buscar terra”, explica Eudald Sentmartí, un petit ramader d’Osona i president de l’Associació d’Usuaris de les Plantes de Tractament de Purins de Santa Maria de Corcó i les Masies
de Voltregà. Potser per això admet que, malgrat que la intenció sempre és abocar els purins com correspon, “no posaria la mà al foc per dir que la gent ho fa correctament”. Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, hi coincideix. Creu, a més, que s’han fet “ampliacions desmesurades” de granges, i normalment les han fet les empreses que “tenen capacitat” per fer-ho.

Una condemna per abocar il·legalment 675.000 litres de purins es va acabar resolent amb una multa de 4.800 €

La sostenibilitat del model és un debat viu. Des del GDT adverteixen que “hi ha un perill de bombolla del porc, de gegant amb peus de fang. Si t’especialitzes a produir en quantitat i a baix cost, sempre trobaràs algú que estigui disposat a fer-ho més barat que tu a la llarga”. Aposten per una reconversió del sector basada en la proximitat, l’equilibri i la qualitat, i adverteixen que, “si no es canvia el model, continuaran les agressions contra aquest medi”. Unió de Pagesos defensa un canvi en la gestió de les granges i de les dejeccions per garantir la traçabilitat en totes les parts de la cadena. “Tothom ha de fer les coses ben fetes”, assenyala Saltiveri. Porcat destaca que caldrà buscar alternatives. “La gestió mediambiental no és un plus: és un requisit indispensable en el sector porcí”, conclouen.
Des de la perspectiva de l’Administració, el sector pivota sobre tres eixos: el sanitari, el del benestar animal i el mediambiental, però admeten que la gestió de les dejeccions s’ha de millorar. Finalment, Sentmartí es pregunta si realment s’ha reflexionat sobre cap a on es volia anar: “Com a sector, hem sigut poc valents, o poc atrevits, o hem tingut les idees poc clares per definir quin era el model que volíem”.
Sigui com vulgui, més enllà de la decisió sobre quin model porcí caldria aplicar, hi ha una realitat que no pot esperar: 6,5 milions de porcs per gestionar i al voltant de 15 milions de metres cúbics de purí a repartir.

 

S’aturen les sis plantes de tractament de purins de Catalunya per la retallada de l’Estat

Les sis plantes de purins de Catalunya s’aturaran. No poden tirar endavant per la retallada de les ajudes que el govern espanyol dóna a la generació d’energia renovable. Dues ja han tancat i davant d’aquesta situació la Generalitat convoca de manera urgent els representants del sector.
Redacció
La planta Miralcamp, al Pla d'Urgell, ha tancat aquest dimecres.

La planta Miralcamp, al Pla d’Urgell, ha tancat aquest dimecres.

Les sis plantes de tractament de purins per cogeneració que hi ha a Catalunya tancaran aquesta mateixa setmana. La primera, a Juneda, a les Garrigues, va tancar el cap de setmana. I aquest dimecres plega la planta de Miralcamp, al Pla d’Urgell. El que ha precipitat la mesura és que el Ministeri d’Indústria els demana, de mitjana, que li retornin tres milions i mig d’euros.

L’empresa que gestiona la planta de Miralcamp ha decidit, de moment, tancar després que el Ministeri d’Indústria vol rebaixar un 40% el preu que paga per l’electricitat que generen aquestes instal·lacions, una rebaixa que, segons una ordre ministerial, té efectes retroactius i ja s’aplicaria des del juliol passat. Segons l’empresa, això suposa perdre cada dia 20.000 euros.

Tot apunta que les sis plantes de tractament de purins que hi ha a Catalunya es tanquin abans d’acabar la setmana. El tancament suposa un greu perjudici econòmic també per als productors de porcí, que ara hauran de buscar alternatives per abocar l’excedent de purins. Una cinquantena de productors del Pla d’Urgell es van reunir ahir a Mollerussa per demanar solucions que evitin el tancament de les plantes de tractament de purins i permetin la continuïtat de les explotacions porcines.

Davant d’aquesta situació, les organitzacions agràries també s’hi han implicat i ja han convocat una concentració per al pròxim 20 de febrer a Lleida i altres municipis de l’estat espanyol.

http://www.ccma.cat/324/Saturen-les-sis-plantes-de-tractament-de-purins-de-Catalunya-per-la-retallada-de-lEstat/noticia/2307213/

Los eurodiputados de Ciudadanos,los más ‘vagos’, Juan Carlos Girauta y Javier Nart

Los eurodiputados de Ciudadanos, los más ‘vagos’

Juan Carlos Girauta y Javier Nart los eurodiputados de Ciudadanos los mas vagos …los menos activos vaya

En Podemos, Pablo Iglesias es el que más ha faltado a las votaciones, pero con 174 intervenciones, es el que ha tenido mayor presencia

Albert Rivera apuesta por la cultura junto a su asesor fiscal

Los eurodiputados de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta y Javier Nart, son los menos activos entre los 54 representantes españoles en el Parlamento Europeo, según un balance de la actividad de los eurodiputados en los primeros 10 meses de legislatura, realizado por ABC a partir de datos recogidos en la página votewatch.eu.

A la cola, también, en intervenciones
Girauta y Javier Nart se sitúan a la cola, en el puesto 47 y 48, respectivamente en lo que respecta a la asistencia a las votaciones en la Eurocámara y también en cuanto a sus intervenciones: el primero ha pronunciado 21 discursos, situándose en el puesto 39 de los eurodiputados españoles, y el segundo lo ha hecho en 19 ocasiones.

y ellos se juntan GIRAUTA -BOSH NART

Ciudadanos es el tercer partido que menos preguntas parlamentarias ha planteado de media. En el porcentaje de asistencia a los plenos, los eurodiputados de Ciudadanos registran una tasa diez puntos inferior al del resto de los partidos.

Pablo Iglesias, el que más se ha ausentado
El análisis de los datos refleja otro dato significativo, en este caso sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Es el eurodiputado que entre los de su partido más se ha ausentado de la votaciones y ocupa el número 487 en el ranking general.

Pero el de mayor presencia
Sin embargo, Pablo Iglesias, con 174 intervenciones, es el que más presencia tiene en los plenos. Tania González, que se incorporó al Parlamento dos meses después, está en décima posición.

TRES ERAN TRES………marias

Miguel Urbán, uno de los más presentes
El eurodiputado de Podemos con más asistencia a los plenos es Miguel Urbán, que aparece en el número 12, con un 96,54 por ciento de asistencia, 6 puntos por encima de su secretario general, Pablo Iglesias.

González Pons asiste, pero no habla
Otro de los eurodiputados que registra el mejor porcentaje de asistencia a los plenos, según ABC, es el popular Antonio López-Istúriz, en el número 15. Por su parte, Esteban González Pons, que registra el mejor porcentaje de asistencia a los plenos, en cambio solo ha pronunciado 23 discursos. González Pons ha acudido a 983 de las 986 votaciones realizadas, lo que le sitúa en el puesto 17 de los 751 eurodiputados que se sientan en el Parlamento. Le siguen Izaskun Bilbao (PNV), Fernando Maura (de UPyD, ahora expulsado de esta formación) y Jonás Fernández (PSOE).

http://www.elplural.com/2015/08/31/los-eurodiputados-de-ciudadanos-entre-los-mas-vagos/

Les vergonyes de la trajectòria de Felipe González, en set piulets de Lluís Llach,corrupció i creació dels Gal

Les vergonyes de la trajectòria de Felipe González, en set piulets de Lluís Llach

El cantant recorda a l’ex-president espanyol els casos de corrupció que hi va haver al seu executiu, com també la creació dels GAL

González Barrionuevo

El polèmic article escrit per l’ex-president del govern espanyol, Felipe González, ha suscitat una onada de reaccions. L’última, la del cap de llista de Junts pel Sí a Girona, Lluís Llach. A través de Twitter li ha volgut recordar els múltiples casos de corrupció que hi va haver dins del seu govern i el terrorisme d’estat que va exercir per combatre ETA. Entre més afirmacions, recorda que els GAL van ser responsables de vint-i-set assassinats i d’innombrables tortures. Per acabar, envia un missatge als qui han fet costat a les declaracions de l’ex-president espanyol i els avisa que els posa a la mateixa ‘altura moral’.

Lluís Llach @lluis_llach

1/Mèrits de credibilitat democràtica del senyor Felipe González Márquez. Sota el seu mandat i responsabilitat succeïren aquests fets:

Lluís Llach @lluis_llach

2/Nomena Roldán Dir.Gen. Guardia Civil. Acaba a la presó./ Mariano Rubio Gobernador del Banco de España, acaba a la presó.

González Barrionuevo

Lluís Llach @lluis_llach

3/ Barrionuevo ministre d’interior, acaba a la presó. Ell no dimiteix i l’acompanya fins les portes de la presó en una exhibició d “hombría”

Lluís Llach @lluis_llach

4/Nomena Galindo a Euskadi, acusat d tortures, terrorisme d’estat i altres misèries, acaba a la presó./Durant el seu mandat es munta el GAL

Lluís Llach @lluis_llach

5/Queda demostrat l’assassinat de 27 persones per part del terrorisme d’estat …així com la pràctica habitual d’innombrables tortures.

Lluís Llach @lluis_llach

6/i més i més…Tanmateix en F. González no és un nazi. Només ex Secretario General del PSOE, un partit amb molta bona gent malgrat FGonzález.

Lluís Llach @lluis_llach

7/Per cert, els agraïments pels seus consells d’alguns polítics catalans i molt intel·ligents els posa a la mateixa altura moral.

http://www.vilaweb.cat/noticies/les-vergonyes-de-la-trajectoria-de-felipe-gonzalez-en-set-piulets-de-lluis-llach/

dime con quien vas…..eso es todo amigos!!!!!!!!!!!!!!!!!

El xénofog Ppero Albiol amenaça amb un cop d’estat “excepcional” vol gobernar Catalunya per la via del decret

albiol violento

Albiol amenaça amb un cop d’estat “excepcional”

És partidari d’un govern no independentista encara que ni PPC, ni PSC, ni Ciudadanos siguin la llista més votada, malgrat no tenir majoria per governar, vol governar per la via del decret

Barcelona (ACN).- El cap de llista del PPC pel 27-S, Xavier García Albiol, es manifesta partidari de construir un govern no independentista a Catalunya després del 27-S, encara que entre els partits que formin l’executiu no hi hagi la llista més votada. Una manera excepcional de governar fora de la via democràtica.

Albiol clama veladament per una suspensió de l’autonomia i un govern dels unionistes via decret

En una entrevista a l’ACN, Albiol trenca el dogma que ha defensat els darrers mesos, des que un pacte entre 5 grups el va deixar fora de l’alcaldia de Badalona. Segons Albiol, les eleccions del 27-S són “excepcionals”, fet que justifica “respostes excepcionals”. “És cert que el fet que la llista més votada no pugui governar és una perversió del sistema, però parlem d’unes eleccions excepcionals en què un grup de diputats intentarà saltar-se la llei”, remarca.

Albiol decidit a espanyolitzar la “Catalunya profunda”

Albiol obre la porta a la suspensió de l’autonomia com excusa per a governar

Per això, si el 27-S els partits que defensen una Catalunya dins l’estat espanyol aconsegueixen més diputats que els que volen la independència, Albiol planteja obrir converses per arribar, en primer lloc, a un acord de mínims i continuar-les per traduir-les en “accions concretes”, contemplant la possibilitat de formar govern o donar suport a un dels partits constitucionalistes perquè governi. ” Sigui quin sigui el resultat estarem obligats a seure per parlar”, ha destacat.

Albiol vol governar malgrat una suma impossible

D’aquesta manera, Albiol veu viable un govern format per PPC, PSC i C’s, si aquestes tres formacions aconsegueixen majoria per governar encara que cap d’ells hagi resultat el partit més votat en les eleccions. “Hi ha un grup de diputats que intentarà saltar-se la llei. I quan algú intenta això, l’obligació d’aquells que defensem que es pugui seguir dins un ordre establert estem obligats a actuar”, indica.

Albiol vol governar Catalunya via suspensió de l’autonomia i via decret i sense les urnes

La declaració unilateral d’independència que Junts Pel Sí i la CUP estan disposats a tirar endavant en la propera legislatura no amoïna al cap de llista popular, que minimitza el valor objectiu d’aquest document. “Una DUI té el mateix valor que si jo hagués declarat la República Independent de Badalona”, assegura. Segons Albiol, el problema real arribaria si un govern independentista segueix endavant amb el projecte secessionista i incompleix sistemàticament la legislació espanyola.

L’Albiol més colpista en aquesta entrevista a l’ACN

“Si més enllà de fer proclames algú té la temptació de passar de les paraules als fets el govern de Mariano Rajoy prendrà les mesures oportunes, que seran proporcionals als fets”, adverteix. El líder popular recorda que l’article 155 de la Constitució preveu la suspensió de facto d’una autonomia si incompleix la legalitat, però té “el convenciment i el desig” que no s’arribarà a aquest extrem ja sigui perquè els independentistes no obtenen majoria el proper 27 de setembre o perquè, tot i obtenir-la, no decideixin tirar endavant el seu projecte al marge de la legislació vigent.

L’Albiol més xenòfob amb les polítiques d’immigració

Les propostes en matèria d’immigració de Xavier Garcia Albiol no acostumen a passar inadvertides. Fa uns dies plantejava que la Generalitat retirés el decret que garanteix la universalitat de la sanitat -també per als immigrats irregular. Ara proposa aplicar una restricció en determinats serveis públics per a aquelles persones immigrades que no demostrin un mínim de cinc anys d’empadronament a Catalunya. Una política que ja va aplicar al capdavant de l’ajuntament de Badalona i que va ser molt criticada per l’oposició. “En una situació legal, es podria recórrer a un temps mínim per poder gaudir de determinats serveis. No em sembla malament, jo ho he aplicat a Badalona, per exemple per accedir als plans d’ocupació local”, explica.

http://www.directe.cat/noticia/427569/albiol-amenaca-amb-un-cop-destat-excepcional

L’alcaldable de PxC a Badalona és un històric antiindependentista condemnat a 8 anys i mig de presó

Carlos Francisoud encapçala la llista d’Anglada a la ciutat de García Albiol · Va participar en una vintena d’atemptats contra seus de l’MDT, la Crida, ‘sex-shops’ i centres mèdics on s’hi practicaven interrupcions voluntàries de l’embaràs


La xenòfoba Plataforma per Catalunya (PxC) de Josep Anglada ha designat l’històric dirigent ultradretà i antiindependentista Carlos Francisoud Araguàs com a cap de llista de la formació a Badalona, on mirarà de restar algun vot sobretot al popular Xavier García Albiol, conegut arreu del país pel seu discurs marcadament antiimigració. La designació de Francisoud per una plaça difícil per a la PxC com és Badalona no s’ha fet a la babalà, sinó que Anglada l’ha designat basant-se en el seu provat currículum personal, pel qual va arribar a ser condemnat a 8 anys i mig de presó.

Francisoud, àlies Jordi, va liderar durant els anys 80 l’organització violenta Milícia Catalana, que es va especialitzar en atemptats contra seus del Moviment de Defensa de la Terra (MDT), del Moviment d’Esquerra Nacionalista (MEN) i de la Crida a la Solidaritat, sex-shops, locals regentats per homosexuals i centres mèdics on s’hi practicaven interrupcions voluntàries de l’embaràs, com la Clínica Dexeus de Barcelona. També van amenaçar la companyia de teatre Els Joglars, a qui acusaven de ‘satiritzar amb el catolicisme’. Entre 1985 i 1987, Milícia Catalana va arribar a protagonitzar disset atemptats.

Francisoud (20 anys) va ser detingut el 1987, juntament amb Juan Carlos Criado Guasch (23 anys) i tres companys més de la mateixa formació, i va ser condemnat a vuit anys i sis mesos de presó pels delictes d’associació il·lícita, estralls, atemptat frustrat i robatori amb intimidació frustrat.

Possibles vincles policials o militars
Quan van ser detinguts, la policia els va requisar tot un seguit d’informació d’allò més precisa ‘sobre les activitats de diverses desenes d’independentistes catalans’, segons que va informar el diari El País citant fonts que havien tingut accés als documents intervinguts. ‘Les característiques de la informació que estava en poder del grup suggereixen que els detinguts tenien l’empara d’alguna estructura important o que, en el seu defecte, tenien accés a dades reservades dels arxius policials i a informació molt restringida’, prosseguia el diari.

‘Hi ha informació molt precisa, com la participació en manifestacions, quantitat i data de detencions…, una informació que és gairebé impossible d’obtenir sense la participació d’una organització potent o de fonts capaces d’accedir als arxius policials’, assegurava El País.

Segons que va informar la policia, Milícia Catalana també tenia un informe del ministeri de l’Interior espanyol sobre l’atemptat a la revista El Papus, un informe confidencial sobre l’intent de cop d’Estat del 23F i dos documents d’identitat en blanc de l’exèrcit espanyol.

Vidal-Quadras
Després del seu pas per la presó, i ja als anys 90, Francisoud va enviar una carta al llavors dirigent del PP català Alejo Vidal-Quadras en què lloava la seva política ‘patriòtica i espanyolista’ i el qualificava com ‘l’únic polític que sap què diu’, segons que va revelar en el seu moment el setmanari El Triangle.

Moviment Patriòtic CatalàDesprés de la marxa de Vidal-Quadras, Francisoud va fundar el Moviment Patriòtic Català (MPC), que emprant la retòrica i els símbols propis de l’independentisme, en realitat dugué a terme diverses accions de caire espanyolista. També es té constància que va encapçalar l’associació Timbalers del Bruch, de caràcter neonazi, que va intentar atemptar contra un concert del cantant basc Fermín Muguruza el març del 2001.

http://www.directe.cat/noticia/147712/l-alcaldable-de-pxc-de-badalona-es-un-historic-ultradreta-antiindependentista-condemnat-a-

Recusado un juez de Barcelona por emitir una sentencia sin celebrar juicio

Recusado un juez de Barcelona por emitir una sentencia sin celebrar juicio

El veredicto tuvo en cuenta los fallos de otros casos similares de terapeutas que ejercían actividades sanitarias sin licencia

Vida | 30/08/2015 – 09:45h | Última actualización: 30/08/2015 – 10:00h

Recusado un juez de Barcelona por emitir una sentencia sin celebrar juicio

La Ciutat de la Justícia, en L’Hospitalet de Llobregat FOTO: Laura Guerrero – LVE

 

Barcelona. (EFE).- La Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales (APTN-COFENAT) ha planteado la recusación de un juez de Barcelona por dictar una sentencia en la que sanciona a uno de sus terapeutas por carecer de licencia para ejercer actividades sanitarias sin haber celebrado el correspondiente juicio.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de lo contencioso número 17 de Barcelona declaró nula la sentencia tras admitir que no había celebrado el juicio, pero advirtió al abogado de la APTN de que se daba por “suficientemente ilustrado del caso” a la vista de otros fallos sobre procesos similares.

Ante la advertencia del juez, los letrados de la Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales consideran que este ha perdido la objetividad para enjuiciar el caso, por lo que han presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y han planteado su recusación para que sea otro magistrado quien lo asuma.

El juicio que no llegó a celebrarse debía resolver el recurso contencioso-administrativo que un terapeuta de la Asociación presentó en 2013 contra la multa de 3.006 euros que le impuso el Departamento de Salud por ejercer actividades que solo pueden desempeñar profesionales sanitarios con titulación oficial y colegiados.

Inspección de oficio

La multa fue resultado de una inspección que la Generalitat efectuó de oficio en el Instituto Superior de Medicinas Tradicionales (ISMET) de Barcelona, que comportó la apertura de nueve procedimientos sancionadores a profesionales que ejercían en el centro.

Una vez señalado por el juez, el juicio se suspendió a petición de las partes, a la espera de que se dictara sentencia en varios procesos judiciales que se estaban tramitando ante otros juzgados por hechos similares.

La sentencia del juez recusado, de febrero de 2015 y firme, sostiene que solo uno de los siete juzgados que llevaban esos procesos dan la razón a la Asociación de Terapias Naturales, por lo que el magistrado “se alinea con la posición mayoritaria” al entender que sus razonamientos son “correctos y acertados”.

De esa forma, el juez confirmó la multa impuesta al terapeuta, al entender que realizaba actividades de carácter sanitario -como tratamientos para el colon irritable, virus del papiloma humano, infección urinaria, artrosis, bursitis, reflujo gástrico o problemas menstruales- sin la preceptiva licencia.

Ante el incidente de nulidad presentado por el letrado del terapeuta por entender que la sentencia dictada sin juicio vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, el juez dictó otro auto anulando el fallo y ordenando devolver el caso al momento anterior a la celebración del juicio.

El auto avisa, no obstante, a las partes de que “el magistrado se encuentra suficientemente ilustrado sobre el caso a la vista de las sentencias aportadas por las partes”.

El director del centro ISMET de Barcelona, Alex Badrena, ha denunciado la “persecución” de que, en su opinión, son víctimas los profesionales de las terapias naturales por parte de los poderes públicos, un colectivo que agrupa a 15.000 personas en Catalunya.

http://www.lavanguardia.com/vida/20150830/54436107491/recusar-juez-barcelona-sentencia-sin-juicio.html

El Corte Inglés con Dimas Gimeno Alvarez, el beneficio neto consolidado se ha reducido un 32,3% en el último año

El Corte Inglés, en positivo

El retailer se renueva para encarar el futuro con mejores perspectivas


infoRETAIL.- El Grupo El Corte Inglés ha obtenido una cifra de negocio de 14.592 millones de euros en su último ejercicio fiscal, cerrado el pasado 28 de febrero, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al año anterior, rompiendo así una dinámica de tres cursos de descensos.

Sin embargo, el beneficio neto consolidado se ha reducido un 32,3% en el último año, hasta los 118,08 millones de euros, debido a los extraordinarios del ejercicio anterior que incluían las plusvalías resultantes de la venta del 51% de Financiera El Corte Inglés, así como por los costes de la reordenación financiera realizada en esos doce meses.

No obstante, el beneficio de explotación del grupo ha repuntado un 58,8%, hasta los 295 millones de euros, mientras que el Ebitda lo ha hecho un 14,5%, sumando 826,39 millones. Igualmente, los fondos propios se han elevado un 0,5% hasta los 8.942,76 millones de euros y las inversiones se sitúan en los 448 millones, un 10,85% más.

Asimismo, Dimas Gimeno, presidente del grupo, ha asegurado que “hoy, podemos confirmar un descenso del endeudamiento y una rebaja del 30% de sus costes financieros, gracias a la mejora económica general y a los resultados positivos del grupo, que están facilitando condiciones más ventajosas”.

Por áreas de negocio, el gran almacén, con una cifra de negocio de 8.768 millones de euros, un 3,6% más, y un beneficio de 186,29 millones de euros, se mantiene como la actividad más relevante dentro del grupo, con el 60,1% del total. Destacan las caídas registradas en el formato hipermercado (-8,5%) y supermercado (-4%), con unas ventas de 1.570 millones y 591 millones, respectivamente.

“Esperamos que la mejora del clima económico general ayude a mantener esta tendencia tan positiva”, ha añadido  Gimeno, quien ha asegura que “nuestra tarea es recuperar los niveles de rentabilidad y resultados anteriores en un mercado cada día más complejo y avanzar en el objetivo de la expansión internacional”.

Junta histórica
Pero más allá de los datos, la Junta General de Accionistas celebrada esta mañana por el grupo tiene tintes históricos. En primer lugar porque en ella se ha procedido a ratificar la modificación de los estatutos de la compañía con un triple objetivo: de modernización; de adecuación a las reformas introducidas en la normativa para la mejora del gobierno corporativo; y de adaptación a los pactos alcanzados con el nuevo inversor.

Asimismo, se ha ratificado el nombramiento de la consejera Marta Álvarez Guil y ha procedido a la reelección del consejero y presidente, Dimas Gimeno. Además, se ha nombrado como nuevos miembros del Consejo de Administración a Cristina Álvarez Guil y a Shahzad Shahbaz.

El retailer ha señalado que varias de las propuestas ratificadas llegan para “adaptar el texto a las reformas introducidas en la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del buen gobierno y las que se incorporarán cuando entren en vigor las contenidas en la Ley de Auditoría de Cuentas”.

Además, los pactos suscritos el pasado 13 de julio con Primefin, vehículo luxemburgués del inversor catarí, también deben determinar alguna modificación estatutaria, concretamente las dirigidas a “dotar de mayor claridad y seguridad al régimen de transmisión de acciones”, especificando que no hay restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones propias que sean titularidad de la sociedad en cada momento.

Otra de las modificaciones es la dirigida a posibilitar que el inversor pueda incorporarse al consejo de administración sin la necesidad de que reúna previamente la condición de accionista de la compañía.

Entrada del consejero catarí
Precisamente, la incorporación al consejo del exprimer ministro de Qatar, Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, que controlará el 10% del gigante del gigante de la distribución
y que estará representado en el órgano rector de la compañía por Shahzad Shahbaz, es otra de las razones para calificar esta Junta de histórica.

El ex primer ministro de Qatar, Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, controlará un 10% del capital actualmente en autocartera por 1.000 millones de euros, una operación que se ha realizado a través de un instrumento convertible en acciones en tres años, que tiene un cupón anual de 5,25% pagadero en títulos de la compañía, que darán al inversor un 2,25% adicional del capital social de la empresa.

El nuevo inversor, adicionalmente, tiene opción de venta de estas acciones procedentes de los intereses, que son exclusivamente el 2,25%, al tercer año, según informaron fuentes de la compañía, que han explicado que Primefin puede verse compensado por el grupo en el caso de no cumplir con algunas condiciones.

No obstante, El Corte Inglés cuenta con un plan de negocio a cinco años, referenciado al Ebitda, y la compañía prevé su cumplimiento, por lo que no cree que se vaya a producir dicha compensación al inversor. En el caso de no cumplirlo se compensará al inversor con hasta 1% adicional de manera progresiva desde una desviación que vaya desde el 95% hasta 69%.

El contrato con el nuevo inversor también contempla una compensación de hasta un 2% adicional si el valor de la sociedad fuera inferior a 10.000 millones de euros con un tope de hasta 8.333 millones, ante cualquier evento de liquidez después del año 4,5 desde la firma del contrato. Los eventos de liquidez previstos son, entre otros, la venta de acciones por parte de los accionistas mayoritarios o del propio inversor.

Al respecto del nuevo consejero, Gimeno ha afirmado que “su incorporación, con una inversión de 1.000 millones de euros, supone un acto de confianza en nuestra empresa y el comienzo de una alianza con un cualificado inversor global que contribuirá al desarrollo estratégico de El Corte Inglés. La operación permite movilizar la autocartera y aumentar los fondos propios de la empresa, lo que mejora significativamente su estructura financiera”, ha añadido.

Expulsión de Ceslar del consejo
Igualmente, ha sido extraordinario el hecho de que, como punto fuera del orden del día y propuesto por todo el Consejo (con excepción de Ceslar) y por diversos accionistas, se ha aprobado el cese de Ceslar como consejero de la sociedad.

El acuerdo ha sido adoptado con el voto favorable de todo el capital presente y representado en la Junta, con la excepción de Ceslar, Carlota Areces Galán y Javier Areces Galán.

Esta propuesta de cese ha venido motivada por los reiterados incumplimientos por Ceslar, de sus deberes legales como administrador. Esta compañía se había posicionado en contra de la entrada del inversor catarí.

Sin embargo, Corporación Ceslar impugnará la Junta General Ordinaria de Accionistas de El Corte Inglés y su cese como consejero de la Sociedad este domingo, según han informado a Europa Press fuentes de la firma.

Objetivos de futuro
Durante la Junta de Accionistas, Dimas Gimeno ha hecho una valoración “altamente positiva” de la iniciativa de los equipos, del potencial de desarrollo de la compañía y de la confianza suscitada en inversores, proveedores y clientes.

Gimeno ha explicado que el plan de negocio del grupo previsto para los próximos años “pretende hacer de El Corte Inglés un gran distribuidor minorista onmi-canal”. Y ha añadido: “Nuestra ambición es muy clara: contar con el mejor catálogo de venta en Internet de cualquier gran almacén del mundo, porque el espacio digital se ha convertido en pieza fundamental de la distribución”. “Aspiramos a que nuestros clientes actuales y futuros lleven El Corte Inglés en su bolsillo, lo tengan en sus casas a través del ordenador o del televisor y accedan a nuestros productos como si estuvieran en nuestras tiendas físicas”.

Por otra parte, ha recordado que El Corte Inglés, que en el último año ha mantenido el empleo con una plantilla de 91.437 personas (el 92% de las cuales tiene contrato indefinido), se está consolidando como referencia del turismo de compras. “Hemos continuado la promoción de nuestra marca iniciada en 2012 en medio centenar de países, con más de 200 acuerdos con empresas emisoras de viajeros”.

Dimas Gimeno se ha referido también a la nueva política de personal “orientada a la planificación e inventario de aptitudes de la plantilla, mejora de la formación, promoción del talento, extensión del sistema de retribución variable de los mandos a todas las áreas de la compañía y simplificación del abanico salarial”. Hizo también alusión a las novedades realizadas durante el ejercicio en materia de recursos humanos: la modificación del sistema de incentivos de los vendedores, la racionalización de la jornada laboral de los mandos para conciliar la vida profesional y la personal, y la implantación de la retribución variable ligada a objetivos de productividad.

Respecto a la gestión en el área de compras, el presidente ha asegurado que se va a seguir el cambio ya iniciado, “con la intención de aumentar nuestros márgenes, con especial atención a los países productores que ofrecen mejores posibilidades, ya sea por su cercanía o por su relación calidad-precio”. También ha explicado que se está elaborando un Plan de Ahorro que permita acelerar el objetivo de aumento de la rentabilidad hasta que se consigan los niveles anteriores a la crisis.

http://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-corte-ingles-en-positivo/eba3ac9f32289058445e233bf44cab80

Dimas Gimeno nuevo presidente de El Corte Inglés concurrió en tres candidaturas electorales de la Falange

 Toca Comer. El Corte Inglés y Falange. Marisol Collazos Soto, Rafael Barzanallana

Candidatura al Congreso de Falange España Independiente por Valladolid en el año 2000
Candidatura al Congreso de Falange España Independiente por Valladolid en el año 2000

El País ‘tapa’ las vergüenzas del flamante presidente de El Corte Inglés

corte inglesEl diario de PRISA se arma de excusas para ‘suavizar’ que Dimas Gimeno concurrió en tres candidaturas electorales de la Falange


Fotografía de Dimas Gimeno Álvarez, consejero director general de El Corte Inglés. EFE/Archivo
El País recoge este domingo, en un extenso artículo sobre la historia de los dueños de El Corte Inglés, los vínculos del recién nombrado presidente del grupo empresarial, Dimas Gimeno, con la Falange, que ya adelantó ELPLURAL.COM, hace unos días. El diario de PRISA, sin embargo, se llena de ‘excusas’ para disculpar el pasado del sobrino de Isidoro Álvarez.
El padre y el hermano de Gimeno
Según El País, el padre y el hermano mayor de Dimas Gimeno fueron quienes formaron parte de candidaturas electorales de Falange Española Independiente (FEI) y que el actual presidente de El Corte Inglés “figuró”, pero fue porque “su hermano incluyó su nombre para poder completar las candidaturas”. El diario cita fuentes de la empresa, la familia y la formación política heredera de FEI para asegurar que “ni militó, ni tuvo actividad política”.
Concurrió en las listas en tres ocasiones
En la información que adelantó ELPLURAL.COM, el 15 de septiembre, se explicó que Dimas Gimeno no sólo fue una vez en las listas de Falange, sino tres: concurrió a los comicios generales de 1996 y 2000 y los catalanes de 1999 bajo la formación de ultraderecha que nació como una escisión de la Falange Española y de las JONS, Falange Española Independiente (FEI).
La costumbre de ‘rellenar’ de los partidos pequeños
ELPLURAL.COM ya incluía las explicaciones de El Corte Inglés
, que avanzó que Gimeno nunca militó en político ni participó en ningún acto público de esta organización ultraderechista; que son las excusas que hoy destaca El País.
Según manifestó en su día El Corte Inglés, si Dimas Gimeno formó parte de esas candidaturas de Falange fue debido a la costumbre existentes en los partidos políticos pequeños de rellenar listas electorales con familiares de algunos de sus militantes más activos. En este sentido, conviene resaltar que el padre de Gimeno, Miguel Ángel Gimeno García, formó parte de varias candidaturas de Falange -entre ellas la de las europeas de 2004-, y que su hermano mayor, Miguel Ángel Gimeno Álvarez, también encabezó la lista de FEI a los comicios europeos de 1994
Dimas Rodrigo Gimeno Álvarez, director del brazo económico de la falange, El Corte Inglés

 El Corte Inglés. Gracias a sus contactos con los elementos más sórdidos y corruptos de la política española se ha ganado un puesto dentro del “Paseo de la Infamia”. Colabora activamente en los mecanismos represivos del Estado y financia a la parte más reaccionaria de la sociedad. Sus últimos logros son la adjudicación de indumentarias y complementos para soldados y policías, amén de conseguir beneficios en plena crisis.Más allá de su interés económico existe toda una ideología de la represión y dominio que sustenta la máquina del poder, concretada en el ideario Falangista.
Trayectoria políticahttp://www.elplural.com/2014/09/21/el-pais-tapa-las-verguenzas-del-flamante-presidente-de-el-corte-ingles/

El nuevo director general heredero de El Corte Inglés, Dimas Rodrigo Gimeno Álvarez, fue candidato de Falange Española Independiente (FEI) en, al menos, tres ocasiones: dos en las elecciones generales y otra en las elecciones catalanas de 1999.

La relación de Dimas Gimeno con FEI, la antigua escisión de Falange Española y de las JONS, viene de familia. Su padre, Miguel Ángel Gimeno García, casado con la hermana del presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, ha formado parte de varias candidaturas de Falange, entre ellas la de las europeas de 2004, y su hermano mayor, Miguel Angel Gimeno Álvarez, llegó a encabezar la lista de FEI a los comicios también europeos de 1994. Una lista en la que también figuraba otra hermana del nuevo director general de la compañía de grandes almacenes.

Candidatura al Congreso de Falange España Independiente por Valladolid en el año 2000

Fuentes oficiales de El Corte Inglés han confirmado a eldiario.es que el hermano de Dimas Gimeno, Miguel Ángel Gimeno, formó parte de esas candidaturas de Falange.

– Desde El Corte Inglés aseguran que su actual director general líder nunca ha militado en política ni ha participado en ningún acto público de esta organización, a pesar de que su nombre aparece en tres candidaturas.

– Por su parte, desde Falange Española y de las JONS, tras negarlo públicamente en Twitter, han evitado confirmar lo evidente: que el Dimas Rodrigo Gimeno Álvarez de su candidatura es el mismo que ahora ocupa los titulares como director general de El Corte Inglés. Sin embargo, sí han admitido a eldiario.es que es una costumbre habitual en partidos pequeños el rellenar listas electorales con familiares de algunos de sus militantes más activos.

Así, en el año 1996, Dimas Gimeno se presentó como suplente en la lista de FEI por Palencia al Senado, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado. Tenía 21 años. Tres años después ocupó el puesto 38 de la candidatura por Barcelona de esta formación en las elecciones al Parlament de Catalunya. Ya en el año 2000, con 25 años, fue en el tercer puesto en la candidatura al Congreso del mismo partido, denominado entonces FEI-Falange 2000, por Valladolid.

Estudios fascistas

El nuevo director general es licenciado en derecho por la Universidad San Pablo CEU y tiene un máster en derecho privado por esta misma universidad y un MBA por la escuela de negocios IESE. Gimeno inició su carrera profesional como “vendedor” en El Corte Inglés durante su estancia en la universidad. En 2000, el mismo año en el que dejó su último rastro en listas electorales, se incorporó a los servicios generales de la compañía, donde trabajó en distintos departamentos.El blog de Paco Salud

Trayectoria profesional

En 2001 se trasladó a Portugal para colaborar en la puesta en marcha de la filial de la empresa en ese país y cinco años después dirigió el centro inaugurado por la compañía en Oporto.

Tras una nefasta campaña en la que no se pudo conquistar lusitania mas que con con un par de Centros Comerciales, en 2008 regresó a los Servicios Centrales de El Corte Inglés y desde 2010 es consejero de la compañía. Esta semana ha dado un paso casi definitivo para convertirse en el máximo responsable de una de las empresas más importantes de España. 

Desde ese momento, la progresión de Dimas Gimeno dentro del organigrama ha sido constante. A sus responsabilidades dentro de la dirección de Ventas, el sobrinísimo pasó a formar parte en el año 2009 del patronato de la Fundación Ramón Areces, organismo que controla la mayoría accionarial de El Corte Inglés, y un año después fue investigo como consejero del grupo. A partir de aquel momento, era ya un miembro de facto del núcleo duro de la compañía, condición a la que se ha sumado ahora la de primer ejecutivo con el cargo de director general, que en el fondo puede asemejarse al de un consejero delegado en una cotizada. Lamarea.com
http://tarcoteca.blogspot.com.es/2013/09/retrato-de-un-fascista-dimas-rodrigo.HTML

Quizás también le interese:

El Corte Inglés ha perdido 2000 millones en ventas en …
El nuevo director general de El Corte Inglés ha sido …
El Corte Inglés pone fin al descuento en compras a sus …
Trabajo de esclavos en india, para empresas como Zara, El …

Related Posts with Thumbnails http://www.marisolcollazos.es/tocacomer/2014/09/19/ha-muerto-isidoro-alvarez-presidente-de-el-corte-ingles/

El carter del rei-Ahir va ser la guàrdia civil; avui, el panxa conten de Felipe González ,el nacionalisme español en peu de guerra

Independentistes sou uns dimonis

EL PANXA CONTEN

Iceta: «Estic totalment d’acord amb Felipe González»

El carter del rei-Ahir va ser la guàrdia civil; avui, el panxa conten de Felipe Gonzálezel nacionalisme español en peu de guerra

Ramon Cotarelo

Ahir va ser la guàrdia civil; avui, una reprimenda epistolar de Felipe González. El nacionalisme espanyol està en peu de guerra. I a El País, que li cedeix el seu article editorial, és a dir, fa seva l’opinió de González, i aquest parla pel diari. No és un privilegi petit. S’entén, amb tot. Ja fa temps que, havent comprès per fi la profunditat del que diu amb flegma anglosaxona ‘el desafiament sobiranista’, la sala de màquines del diari de Prisa treu fum. Ha posat a treballar els munyidors d’ideologia en defensa de la unitat de la pàtria. Si la seva autoconsciència legitimadora el pinta com el diari de la transició i el que es va encarar al cop del 1981 en nom de la constitució, la seva idea del moment és erigir-se en paladí de la unitat d’Espanya i nou salvador de la patria.

L’editorial signat per González ve a ser com un article de fons. Encara que de poc fons. Com a peça literària és insignificant i com a document resulta bastant carrincló. Una ocasió tan distingida com aquesta hauria demanat una mica més d’estil i més densitat de contingut. No caldria que fos un nou ‘Discurso a la nación española’ o ‘Jo acuso’ o ‘Oigo Patria tu aflicción’, però hauria de tenir alguna cosa que permetés de recordar-lo. En comptes d’això, l’epístola que González dirigeix ​​als catalans, a diferència de les que sant Pere i sant Pau adreçaven a diferents destinataris col·lectius, reprodueix el contingut adotzenat de les habituals admonicions del nacionalisme espanyol més ranci vestit amb les gales de ‘l’èxit’ de la segona restauració. Em fa l’efecte que el rei li ha demanat que es dirigeixi als espanyols en defensa del ‘statu quo’ –i la corona, de retruc– i li ha donat la plantilla del discurs espanyol tradicionalista, una tríada que inclou: a) planys, b ) mals auguris; c) amenaces.

Els planys. Ah, tan bé que ens portem i com hem prosperat gràcies a la constitució del 1978 que atorga l’autogovern més gran que Catalunya ha tingut mai en la seva història! González no està familiaritzat amb la del nacionalisme català i ignora que la cosa lògica (i legítima) d’aquest no és quedar-se amb ‘el l’autogovern més gran’ sinó la totalitat de l’autogovern. Això sense comptar que el judici sobre el títol VIII de la CE és molt contradictori. A ell, li sembla un èxit; a uns altres, un desastre i un fracàs, sobretot després que Alfonso Guerra i els altres ‘Guerras’ que hi ha al parlament i el Tribunal Constitucional espanyols es van pelar l’Estatut del 2006.

DONDE DIJE DIGO AHORA DIGO DIEGO

Ah, quina llàstima veure Catalunya convertida en una Albània! Em sembla que abans es veurà així Espanya que no Catalunya. Però, sobretot, és absurd emprar aquestes imatges després dels referèndums del Quebec i Escòcia, que han deixat sense arguments els nacionalistes espanyols. Especialment els del Quebec perquè es van donar arran d’una doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem Federal, segons la qual, el dret d’autodeterminació no existeix en la constitució canadenca (com tampoc a la CE), però si una part important de la població s’obstina a exercir-lo, l’estat és obligat a negociar-lo d’alguna manera, com és lògic i entén tothom, inclosa Escòcia, però no el govern espanyol.

Les ‘raons’, els (mals) auguris. Horrorosa, la pretensió de desconnexió de Mas tant en contra de l’esperit dels temps, que és el de la gran connectivitat. Diu González que la desconnexió serà en primer lloc entre catalans, perquè ja comença a haver-hi signes de racisme. És cert. Però n’hi ha hagut sempre. I en totes direccions. El ‘¡háblame en cristiano!’ és pur racisme. També diu que es vol desconnectar els catalans de la resta dels espanyols. Si tothom està tan connectat, tant fa estar-ho amb els espanyols com amb els altres europeus. I això sense comptar que aquest contacte entre espanyols i catalans que tant diuen enorgullir els polítics nacionalistes espanyols és pura demagògia. Un estudi sobre els prejudicis dels uns respecte als altres, del grau de coneixement real sobretot dels espanyols respecte dels catalans, provarà que no hi ha proximitat i que no n’hi ha hagut mai. Pels espanyols, en el fons, Catalunya no és l’estranger, però sí el quasi-estranger.

OHHHHHHH SOLEEEEEE MÍOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Igualment s’augura una ruptura de Catalunya amb Europa. Ni que ell fos l’amo de la ‘kermesse’. Caldrà veure-ho i també caldrà veure què podrà fer Espanya o el que en quedi. No resulta versemblant que la part més europea d’Espanya quedi fora d’Europa. No és pensable ni potser possible. González recorre a una caricatura: un consell europeu de 200 o 300 membres. Això no es donarà, però, encara que es donés, què? Quin problema hi ha que en lloc d’haver-hi 28 estats a Europa, n’hi hagi 29 o 39 o 45 o 7? La defensa? Ningú no ignora que Europa és incapaç de defensar-se a si mateixa aquí i ara i per això depèn de l’OTAN i, en darrer terme, a qui cal enganyar?, dels Estats Units. Les coses no canviaran gaire.

També augura González una ruptura amb l’Amèrica Llatina i assenyala els 500 milions d’ànimes d’un apetitós mercat amb el qual ens uneix la llengua. I qui ha dit a l’ex-president que deixarà de fer-ho? L’espanyol o el castellà continuarà essent oficial a la Catalunya independent pel seu interès. A aquesta desconnexió, li passarà el que va passar a l’intent de mantenir els catalans i aragonesos en general al marge del comerç amb l’imperi espanyol. Sens dubte, es va donar en un moment o un altre, però sempre hi va haver comerciants de la Corona d’Aragó en tracte amb les Índies.

ESSSS LA INTERNACIONALLLLLLLL!! O ERA MULTINACIONAL?

Amenaces. Encara que l’escriva les edulcora tant com pot, hi són sempre: cap govern espanyol no negociarà, diu, davant de fets consumats. Després d’una sèrie d’intents dels catalans de negociar, sempre rebutjats (el mateix González acusa el govern espanyol de no negociar i d’immobilista), què significa aquí ‘fets consumats’? I això sense comptar que es tracta d’un altre vaticini: cap govern espanyol no s’asseurà a negociar davant de fets consumats, fins que s’hi assegui.

Però González aquí té un altre tarannà. Hi surt el demòcrata, el gran defensor de l’estat de dret i recorda que el límit a l’ambició de Mas (mai no parla de moviment social o una cosa semblant, la possible secessió de Catalunya és una mania de Mas) és la llei. Tan solemne es posa que l’escriu amb majúscules: la LLEI. Cal complir la llei. Exactament el mateix que diu Rajoy. I amb més rotunditat que els infeliços companys de partit de González perquè, quan li sembla, ell la incompleix. De vegades es molesta a disfressar l’incompliment de reforma segons el procediment previst perquè per això té una majoria absoluta parlamentària davant la qual ningú no piula. Unes altres vegades es limita a incomplir (generalment terminis, obligacions, etc.) i no passa res. Els catalans, en canvi, l’han de complir rigorosament, per iniqua o injusta que sigui. I això no està bé, tant si ell ho veu així com si no.

González diu que no li agrada què fa el govern espanyol, però que no pot ser equidistant. O sigui, que s’alinea amb qui fa el que no li agrada, probablement perquè l’altre es disposa a fer una cosa que li agrada menys. Semblaria suficient, però no és així. L’ultima ràtio no hi podia faltar. I no hi falta: cap govern responsable no pot permetre una política de fets consumats, i menys trencant la legalitat, perquè convidaria uns altres a aventures en sentit contrari.

En tot cas, conclou González, no cal patir perquè Espanya no es trencarà per la molt poderosa raó que ‘sé que això no passarà, sigui quin sigui el resultat electoral’.

Doncs ens podia haver estalviat la carta.

Podeu llegir l’apuntament original de Ramón Cotarelo al seu bloc.

http://www.vilaweb.cat/noticies/el-carter-del-rei/

El cuarto mandamiento está en horas bajas-honrar a los padres-O los maltratan. O los desprecian

El cuarto mandamiento está en horas bajas

Josefa Rozalen / 22 jul 2015

El Defensor del Pueblo y Defensor del Menor, Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo y Defensor del Menor, Jesús Maeztu.

Sacerdote además de catedrático de Derecho del Trabajo, no es improbable que al Defensor del Menor Jesús Maeztu (Medina Sidonia, 1943) le viniera ayer la cabeza ese cuatro mandamiento que ordena honrar a los padres cuando presentaba públicamente su informe sobre el menor, cuyo dato más sobrecogedor es el aumento de los casos de violencia ejercida por los hijos contra los padres.

Demasiados menores han dejado de honrar a su padre y a su madre. Y dentro de estos, demasiados pegan a suspires. O los maltratan. O los desprecian. En su demoledor informe de 2014, el Defensor del Menor de Andalucía alerta de que las sentencias por violencia de hijos a padres han subido un “60% en cinco años”.

El Defensor alerta de que el número de sentencias impuestas a menores de entre 14 y 17 años por violencia filioparental ha aumentado un 60 por ciento en cinco años en Andalucía, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de manera que el 16 por ciento de los delitos cometidos por menores son de violencia hacia sus padres.

Maeztu desgranó las causas, que son diversas y de naturaleza muy dispar, de ese drama que destruye en silencio a muchas familias andaluzas, pero no ofreció soluciones milagrosas porque, sencillamente, no las hay. El Defensor sí sabe, en cambio, una cosa: la solución no está e el Código Penal. O no solo está en el Código Penal, cuyas respuestas suelen llegar cuando ya es demasiado tarde para restaurar la confianza perdida.

EL DOLOR INVISIBLE

En el Informe del Menor de 2014, que este martes ha entregado al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, Maeztu dedica un preocupante capítulo a la violencia que los hijos ejercen sobre los padres, un problema que quiere “sacar del silencio”, ya que “se queda en el ámbito privado y no sale a la luz”, asegura.

En relación con las quejas por responsabilidad penal del menor, Maeztu ha defendido que “no importan tanto la cuantificación de las quejas” como que la Defensoría “sabía que había un problema que las familias viven en silencio y que no quieren hacer público”, de ahí que la actividad del Defensor del Menor en Andalucía “es mayor”.

Así, Maeztu explica que se distinguen tres tipos de violencia: violencia entre iguales –acoso escolar o ciberacoso–, violencia de género entre jóvenes, y violencia filioparental. Sobre esta última, y según datos del CGPJ, las resoluciones judiciales han pasado de las  302 en 2007 a 510 en 2013.

Maeztu señala que este incremento viene a ratificarlo la Fiscalía General del Estado a través de sus memorias anuales, que recogen cómo se ha pasado de 2.683 denuncias por violencia filioparental en 2008, a 4.936 casos en 2013, alcanzándose el año anterior un pico de 5.377 denuncias registradas. “Lo que se traduce en que el 16% de los delitos cometidos por menores son de violencia hacia sus padres”, insiste el Defensor.

ADICCIONES Y PERMISIVIDAD

Asimismo, Maeztu especifica que los motivos que llevan a esta violencia de hijos a padres derivan de las adicciones de los hijos, de la permisividad o falta de límites de los padres o se deben a trastornos de conducta que “no se tratan bien en el colegio y en las familias y que generan problemas de salud mental”.

Por ello, Maeztu considera necesario actuar al primer indicio de violencia del menor, pues una intervención a tiempo puede mejorar la reconstrucción de la vida familiar afectada por el conflicto. En cuanto al origen de estos casos, el Defensor explica que la violencia filioparental está presente en familias de todos los niveles socioeconómicos y que hay un “repunte” de chicas maltratadoras.

De este modo, apuesta por tener “unos datos fiables de forma sistemática”, de modo que estos permitan planificar y preparar equipos, por lo que “impide incluir en las estadísticas oficiales los datos referentes al número de familias afectadas por la violencia filioparental”, así como establecer un modelo basado en la reinserción y la reeducación, “distinto al enfoque represor, y que tiene que ser tratado desde un punto de vista multidisciplinar”.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

Igualmente, ve necesario programas “específicos” que “sean capaces de medidas de intervención para restituir las relaciones rotas entre padres e hijos, y permita el aprendizaje de técnicas entre los miembros de la familias para que puedan tener una disciplina coherente”, y elaborar técnicas formativa especializadas en violencia filioparental dirigida a todos los profesionales que pudieran intervenir con estas familias.

“Cuando hay un problema de pobreza o exclusión lo normal es acudir a los servicios sociales, pero, quién ha preparado a los profesionales sobre violencia filioparental”, se pregunta Maeztu, que aboga por una preparación “especializada” de los mismos. Al respecto, matiza que hay programas privados que “lo están acometiendo”, por lo que apuesta por “intercambiar esos programas para incorporar a lo público esas técnicas especializadas y preparar a los profesionales”.

EL CÓDIGO PENAL NO BASTA

Por último, Maeztu asegura que “la violencia de la sociedad se transmite antes a los menores que a los mayores, pero los menores tienen un campo de reeducación más grande”. “El Código Penal tiene su campo, pero no es la solución al problema de estos menores, ya que no puede cumplir la función para la que no está preparado”, concluye el Defensor de Menor, que asegura que “es posible con el diseño y la planificación de políticas nuevas”.

Por lo demás, el trabajo del Defensor del Menor ha estado marcado por la continuación de la crisis económica y sus consecuencias en el aumento de los casos de pobreza infantil y las situaciones de familias en riesgo de exclusión social.

El informe recoge, además, que el Defensor del Menor ha atendido 2.889 quejas y consultas por la vulneración de los derechos de los menores durante 2014, principalmente relacionados con Educación y situaciones de riesgo social. De ellas, 2.042 fueron consultas y 847, quejas. De éstas últimas, 55 actuaciones fueron promovidas de oficio por la Institución.

PROBLEMAS CON EL COLEGIO

Por materias, destacan en Educación continúa siendo la que aglutina el mayor número de quejas y consultas. Un total de 325 actuaciones por problemas de escolarización, donde ha sido llamativo la dificultad de muchas familias para tener en el mismo colegio a todos sus hijos, con el consiguiente perjuicio de conciliar la vida familiar y laboral.

Y, las 181 reclamaciones por carencias en la atención educativa a alumnos con necesidades educativas específicas, principalmente por la ausencia de profesionales, o por la prestación de servicios compensatorios, entre otros, los comedores escolares.

También han sido significativas las 168 intervenciones por las situaciones de riego social de menores, sobre todo, en barriadas más vulnerables, con casos de pobreza infantil y necesidad de vivienda urgentes.

Finalmente otros bloques de quejas y consultas han tenido que ver con denuncias por maltrato (99); 90 casos por desamparo; 76 de Servicios Sociales y Dependencia; 48 por necesidades de vivienda, con nueves casos de desahucios; 40 por la responsabilidad penal del menor y casi una veintena de quejas en materia de salud, principalmente por el déficit de pediatras en centros de salud que lo viven los padres afectados como un deterioro de la calidad asistencias de los menores.

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/el-cuarto-mandamiento/

Ciutadans es trenca a Castelló-El partit d’Albert Rivera registra baixes d’afiliats a diari i diverses expulsions

ciudadanos

Ciutadans es trenca a Castelló

niguna alcaldia ciutadans

El partit d’Albert Rivera registra baixes d’afiliats a diari i diverses expulsions

Redacció

Albert Rivera apuesta por la cultura junto a su asesor fiscal

Ciutadans s’està trencant a Castelló. Segons publica ‘El Periódico Mediterráneo’, l’última baixa en les files del partit que lidera Albert Rivera és la de José Alberto Aleixandre, un ja exafiliat que es va presentar a les primàries per liderar la llista a les Corts i, recentment, per ser el candidat al Congrés (on no va guanyar al seu rival per un escàs marge de suports). Segons ell mateix ha declarat, marxa “pel nepotisme i la falta de democràcia”.

Segons el mateix diari, a les persones que, com Aleixandre, voluntàriament s’han apartat del projecte després de les eleccions municipals, s’hi sumen d’altres a les que els propis companys han arraconat, un fet que passa des d’abans de la passada campanya electoral. Hi ha un tercer grup de persones a les quals directament han expulsat de Ciutadans després d’obtenir acta de regidor. Són els casos coneguts de l’Alcora i Torreblanca.

http://www.elsingular.cat/cat/notices/2015/08/ciutadans_es_trenca_a_castello_112061.php

Un grup de neonazis apallissen i graven una esvástica a la pell amb una navalla a una menor a Bilbao

Apallissen i graven una esvàstica a una menor a Bilbao

Sare Antifaxista ha denunciat l’agressió a les xarxes

Redacció | Actualitzat el 29/08/2015 a les 21:40h

Un grup de neonazis va agredir aquest divendres una menor d’edat a Bilbao, al País Basc, i li va gravar una esvàstica amb una navalla. La denúncia ha estat presentada avui a la comissaria de l’Ertzaintza.

L’agressió va tenir lloc al barri d’Arangoti a les set del matí quan la noia anava cap a casa. Tres persones se li van apropar i després de fer-li talls al braç, la van apallissar.

Sare Antifaxista ha denunciat l’agressió a les xarxes i ha penjat imatges de la menor amb el rostre ple de morats i el braç amb ferides.

http://www.naciodigital.cat/noticia/93231/apallissen/graven/esvastica/menor/bilbao

EH Bildu, UdalBerri y Ganemos piden que el Ayuntamiento de Bilbao repudie el ataque fascista

EH Bildu criticó ayer el «ataque fascista y planificado» del que fue víctima un menor al que unos individuos grabaron una esvástica en un brazo el pasado viernes en el barrio bilbaíno de Arangoiti. En su opinión, en la capital vizcaína existe una «célula de extrema derecha» cuya desarticulación demandó a las autoridades. A través de un comunicado, informó que, junto a los grupos municipales de UdalBerri y Ganemos, solicitará hoy una reunión «urgente» de la Junta de Portavoces del Consistorio para hacer frente común contra estas expresiones de violencia.

La víctima, un chaval de 17 años, denunció ante la Ertzaintza que, sobre las siete de la mañana del pasado viernes, cuando regresaba de las fiestas a su domicilio, fue abordado por unos individuos que le dieron una paliza y le grabaron con una navaja en un brazo una cruz esvástica y el número 88, de simbología igualmente nazi.

La portavoz de la coalición soberanista, Aitziber Ibaibarriaga, mostró ayer su «solidaridad» con el menor y su familia. Afirmó que se ha generado una «gran alarma social en el barrio» y subrayó que este ataque supone un «salto cualitativo de una célula de extrema derecha que está sembrando el odio y el miedo por la zona». En este sentido, dirigió un llamamiento «a las autoridades y a la sociedad civil» para, «entre todos, cortar de raíz comportamientos y actitudes fascistas».

http://www.msn.com/es-es/noticias/espana/eh-bildu-udalberri-y-ganemos-piden-que-el-ayuntamiento-de-bilbao-repudie-el-ataque-fascista/ar-AAdMpA0

Miedo a los neonazis en Alcalá

F. Javier Barroso, Beatriz Guillén
Pegatinas de ultraderecha en una señal de tráfico en Alcalá.© ÁLVARO GARCÍA Pegatinas de ultraderecha en una señal de tráfico en Alcalá.

Inmigrantes, militantes de grupos alternativos, miembros de colectivos LGTB y hasta el propio Ayuntamiento están de acuerdo: Alcalá de Henares (200.000 habitantes) sufre un incremento de agresiones de neonazis. El último episodio se produjo el pasado 14 de agosto, cuando un joven de 23 años recibió dos puñetazos en un bar mientras sus agresores le gritaban “maricón”.Los historiadores locales y las autoridades municipales señalan el origen de este movimiento violento de ultraderecha en elementos de la Brigada Paracaidista, que estuvo afincada en la ciudad durante 44 años, hasta 1997. Los neonazis de hoy se nutren del descontento provocado por una tasa de paro del 26% y viven en los barrios con mayor inmigración.

En la avenida de la Virgen del Val, en Alcalá de Henares, la mayoría de las señales están adornadas con pegatinas negras de letras blancas: “Defiende tu identidad”, “Juventudes nacionalistas” o “Hooligans Alcalá”, rezan algunos de los letreros. Muchos están descoloridos por el tiempo o rayados para impedir su lectura. Es el esfuerzo de un municipio por distanciarse de los grupos de extrema derecha, que lo sitúan en el mapa con cada agresión homófoba y xenófoba.

España 2000: “Condenamos cualquier tipo de violencia”

Uno de los focos del movimiento neonazi, según varios colectivos alcalaínos, es España 2000, un partido de ultraderecha que tiene un concejal en el Ayuntamiento, al igual que en las anteriores elecciones. Los contrarios a esta formación la consideran el reducto legal de los violentos del municipio. Su edil, Rafael Ripoll, niega esta vinculación. “Condenamos y rechazamos cualquier tipo de violencia. Nos da lo mismo que sean homosexuales, extranjeros o cualquier otro colectivo”.

Ripoll mantiene que no hay ningún grupo violento de ultraderecha en el municipio: “Así lo pregunté yo en la última junta local de seguridad, a la que asistió la entonces delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y me negó que hubiera este problema en Alcalá. El comisario también lo confirmó. Hay agresiones pero no son de este carácter de delitos de odio. Son las mismas que puede haber en cualquier otro lugar por el móvil, por vandalismo”, añade.

Es más, Ripoll asegura que su formación ha sido objeto de ataques y que en una ocasión intentaron quemar su sede con cócteles molotov. Es más, señala como responsable al colectivo DiversiAH.

“Hay pintadas y símbolos neonazis por todo Alcalá, pero en esta zona están más concentrados”, explica Jesús García, de 23 años, el joven que fue agredido en un bar de copas del centro comercial Virgen del Val. En las paredes, en los bancos y en las persianas… en cualquier superficie de este barrio se pueden encontrar cruces célticas (una cruz superpuesta a una circunferencia) que simbolizan la ideología fascista de estos grupos. Muchas están tapadas con una capa de pintura, pero todavía se aprecia el mensaje. “Alcalá resiste” o “Sionistas fuera de España”.

Las agresiones se repiten en Alcalá desde los años ochenta, cuando había allí un capítulo (una pequeña célula) de Bases Autónomas. “En el municipio siempre ha habido muchos militares, cuyos hijos se creyeron hace décadas impunes para pegar a los que creían distintos. También estaba detrás la Brigada Paracaidista, que se creyeron durante mucho tiempo los defensores de valores como España o de la bandera”, recuerdan fuentes municipales.

La misma opinión mantiene el historiador alcalaíno Arsenio Lope. “Siempre ha habido un componente de extrema derecha, que no ha sido muy importante numéricamente, pero sí ha sido muy visible”,detalla Lope. Las causas de la llegada de estos grupos no están claras. Se atribuyen generalmente a la presencia de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) en la ciudad durante 44 años (abandonaron los cuarteles de Alcalá en 1997). “No se puede culpar, pero es cierto que aquí había una guarnición militar muy importante con la presencia de elementos parafascistas”, enuncia el historiador.

Una bodega en la zona del casco antiguo de Alcalá fue el epicentro de los neonazis durante los años ochenta. Después se dispersaron en otros bares y se difuminó su origen.

Jesús Abad, de Somos Alcalá, es el nuevo concejal de Acción Social del Ayuntamiento. Su formación, vinculada a Podemos, entró el 13 de junio en el Consistorio en apoyo del PSOE. Reconoce que en Alcalá hay problemas muy graves de homofobia y xenofobia. “Estamos avergonzados como institución de estos ataques y de estas situaciones. Hay que acabar con ellas”, afirma el concejal.

Sin embargo, una portavoz del grupo municipal del PP niega la existencia de un ambiente de intolerancia. “Aquí no hay delitos de odio, la agresión de la semana pasada fue un caso puntual y aislado”, explica el concejal popular de Alcalá de Henares Víctor Chacón.

No existe un listado de agresiones, pero desde DiversAH, la asociación defensora del colectivo LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) que denunció la agresión a Jesús García, explican que los ataques son repetidos y constantes cada fin de semana. “Ahora la gente tiene menos miedo y denuncia este tipo de ataques, que antes no llegaban a la policía ni a los tribunales. Han tenido a la población atemorizada durante mucho tiempo, pero ahora hay mucha más visibilidad”, denuncia Carlos Pasarín, portavoz de DiversiAH. Él mismo fue víctima de un ataque homófobo hace unos cinco años. “Aquí en Alcalá siempre ha habido neonazis. Han tenido su espacio, que se les ha respetado y lo han ido aumentando”, añade Pasarín. “Ahora, a través de España 2000, los radicales están muy tranquilos porque ya han entrado en las instituciones”, concluye.

Los colectivos de inmigrantes también han sido diana de estos grupos radicales. Desde el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (Comadehco) advierten de que estos movimientos intolerantes han crecido y se han “enseñoreado” en el municipio, porque “ven que no se actúa contra ellos”. “Hay una sensación de mayor miedo, de temor, de sentirse amenazado”, describe Olcer Santodomingo, presidente de esta asociación, en referencia a la situación que viven tanto los colombianos como otros inmigrantes en Alcalá.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía explican que no existe un registro oficial separado de las agresiones que sufren estos colectivos. Las estadísticas y los registros oficiales no han llegado a ese punto de concreción. Pero varios agentes reconocen que se dan cada cierta frecuencia y en zonas distintas de la población, lo que hace difícil una labor preventiva.

Jesús García y sus acompañantes aseguran que tienen identificado al agresor. Así lo hicieron constar en la denuncia que presentaron en el juzgado a los dos días del ataque.

En los últimos años se ha detectado un aumento de la homofobia y xenofobia. “La crisis, el paro y la llegada de un gran número de inmigrantes pueden componer el caldo de cultivo para la aparición de este tipo de actitudes”, razona el catedrático de Sociología Urbana Jesús Leal. Alcalá de Henares tiene una tasa de paro del 26% y una cifra de inmigrantes superior al 20%. Estas dos variables no han ido acompañadas de una política de inmigración adecuada, según el concejal de Acción Social, lo que ha provocado la aparición de un conflicto social que se ha arraigado en la sociedad. El distrito dos de Alcalá —de los Reyes Católicos— es el que más población inmigrante ha asimilado y, al mismo tiempo, del que provienen un gran número de estos neonazis, explica Laura Martín, concejal de Participación del Ayuntamiento.

“Hay barrios más abandonados, con una mayor exclusión social, y es de ellos de donde provienen más seguidores de estos movimientos”, explica Martín. “Aun así, los grupos de extrema derecha no representan un porcentaje importante, sino que son una minoría que se hace notar mucho por ser escandalosa, agresiva y cruel”, especifica Lope. “Alcalá no es una sociedad xenófoba”.

http://www.msn.com/es-es/noticias/espana/miedo-a-los-neonazis-en-alcal%c3%a1/ar-AAdKn9J

scc