Calaf ,arco bizantino del siglo IX en su día en el jardín de la villa Margarita, Casa Bertran

En el nostre arxiu hi tenim una postal que creiem que data al voltant dels anys 1900, com vosaltres podeu veure, es tracta de la fotografia d’un arc bizantí que es trobava en el jardí de la casa “Villa Margarita”, que creiem es l’edifici que recentment s’ha recuperat per utilitzar-lo com a casal de la Gent Gran Casa Bertran.
Aquesta postal la trobem reproduïda en la Topografia Medica de Calaf a la pàgina 269, com també en el numero 3 de Catalunya Artística (Revista il·lustrada d’arts, Lletres i Ciències) de data del 28 de juliol de 1904, a la pàgina 50 d’un numero dedicat a la vila de Calaf (com a població típica de Catalunya), amb una portada dibuixada per en Joaquim Renart, i que el director era en Joaquim Ayné i Rabell, que fou guanyador de la Flor natural dels Jocs Florals de Calaf, celebrats el 15 de setembre de 1903.

Joan Graells.

Revista de l´esplai de la gent gran de Calaf sota la direcció de Sebastià Bacardit

informació facilitada per Rosa Molet Bagué

Publicado por

Ferran Sala

El Fideuer de Calaf-La Flor de l´Alta Segarra-Pasta Sala Integral